Angličtina pro nejmenší

Dnes jsou děti bezpochyby více vedeny k aktivnější formě výchovy a výuky, která jim má pomoci k jejich lepšímu vzdělání. Rodiče už myslí především do budoucna, proto jejich dětem chtějí dopřát jisté vědomosti už v předškolním věku, třeba i formou prvního seznámení se s cizím jazykem.
Angličtinaje dnes už druhá čeština a její znalost je pro dnešní dobu nepostradatelná. Z toho důvodu se rodiče uklání k myšlence postarat se o to, aby s ní přišlo do styku už od miminka, kdy se teprve učí mluvit jeho rodnou řečí. K češtině tak přidají i anglický jazyk a učí dítě už od miminka to, jak může pojmenovat věci i jiným jazykem.
anglické pozdravy

Základy angličtiny domácí výukou

Rodiče, kteří se rozhodli, že doplní slovník jejich dítěte o angličtinu, své dítě nijak úmorně netrápí a nenutí ho do učení a namáhání jeho hlavičky. Každé dítě je však ohromně učenlivé, a tak vstřebává všechny informace, které mu rodiče dávají jako houba.
Způsob výukytedy probíhá zcela nenuceně a převážně formou hry, kdy se třeba dítě učí poznávat barvy, dopravní prostředky nebo zvířata, a přitom mu rodiče říkají i anglickou verzi těchto slov. Pro základy cizího jazyka je to v takovém případě jen plusem a využít to může už s nástupem do školy. A je dobré vědět, že jste věnovali svému dítěti tolik času, že dostalo o nějaké vědomosti už předem navíc.
studentka se slovníkem

I to, jaké mají znalosti rodiče – rozhoduje!

Jsou rodiče, kteří to nijak „nehrotí“ a spíš to berou jen, jako první seznámení s jinou řečí. A pak jsou takoví, kteří ovládají anglický jazyk bezchybně a plynule, díky čemu můžou i své dítě naučit plynulé řeči nejen češtiny, ale i angličtiny. Mluvíme zde ale o rodičích, kteří anglicky opravdu umí.
S určitostí lze říct, že díky této formě učení, bude mít dítě mnohem snazší nástup do školy, díky něčemu, co ho na rozdíl od ostatních dětí nebude vůbec trápit.Bude mít daleko více možností a díky schopnosti mluvit anglicky už od miminka, se ve světě vůbec neztratí. Pozitivem mu to bude i v práci a nemluvě o tom, že díky výuce už v tak mladém věku, v něm podpoříte kladný vztah k jazyku, který využije v životě na 100%!