Bez peněz nelze podnikat

K tomu, aby se soukromí podnikatelé udrželi na trhu a mohli také spokojeně žít, je jim zapotřebí peněz. Tito si svým podnikáním prostě vždycky musí vydělat tolik, aby pokryli všechny finanční potřeby, a to jak své vlastní, tak i ty, jež souvisejí s chodem jejich firmy.

Podnikatelé tedy pracují a pracují, snaží se, a to s úmyslem vydělat si tolik, aby neměli problémy. A obvykle se jim to i daří. Jenže to, že se jim to bude dařit všem a vždycky, je utopie. Vždycky se může něco zkomplikovat, vždycky se může něco pokazit, vždycky může něco selhat nebo se vyvinout jinak, než jak si to podnikatel představoval. A pak může hravě dojít i k tomu, že se počne peněz nedostávat.

malajské mince

Podnikatel prostě může pracovat a současně ekonomicky strádat. Nemělo by se tak dít, ale děje se tak. Protože je soukromý byznys nejistá záležitost, kde nemá nikdo zaručené vlastně nic. A je na podnikateli samotném, aby to za všech okolností zvládnul.

A jak se zvládají dočasné nedostačující příjmy? Třeba tak, že si podobný člověk pro svoji firmu scházející peníze půjčí. Vezme si půjčku, investuje ji, a pak, když je líp, ji zase splatí.

Tak se to tedy děje teoreticky. Jenže praxe je nejednou od teorie hodně vzdálená. A tak sice kdekdo z podnikatelů v tísni o půjčku zažádá, ale nakonec ji po dlouhém prověřování také nemusí vůbec získat. Může být shledáno, že dotyčný není bonitní, tedy že má dejme tomu příliš nízké příjmy nebo záznamy v registrech dlužníků, které nejsou ani trochu žádoucí, a pak sbohem všechny naděje na půjčku.

kreditní karta

Tedy skoro všechny naděje na půjčku. Protože přece existují i hypotéky bez registru https://nebankovnihypoteky.net/hypoteka-bez-registru/, a u těch uspějí podnikatelé i se zmíněnými, i s nezmíněnými problémy. Tady stačí zaručit splácení zástavou podnikatelovy nemovitosti, tady stačí, že bude mít dlužník z čeho splácet, a každý půjčku dostane. A může dát svůj byznys do pořádku.