Dům s vybavením, které již nevyhovuje?


Také jste v situaci, kdy jste zdÄ›dili dům, který byste rádi využívali prozatím jen k rekreaci, nevíte vÅ¡ak, jak zaÄít s jeho rekonstrukcí a vůbec úpravou dle VaÅ¡ich požadavků a dle moderních kritérií? Nechcete již mít zahradu zastavÄ›nou hospodářskými budovami, chcete pÄ›knou příjezdovou cestu a ne hrbolatý trávník plný kamenů, chcete sociální zařízení uvnitÅ™ domu? Pokud právÄ› takové a další podobné požadavky máte, obraÅ¥te se právÄ› na nás. Na výkopové práce Praha jsme pÅ™ipraveni jak technickým vybavením, tak zkuÅ¡enostmi naÅ¡ich pracovníků. A vÄ›zte, že pÅ™i takové rekonstrukci jistÄ› pÅ™ijdou ke slovu a sami byste se s tÄ›mito Äinnostmi jen zbyteÄnÄ› a namáhavÄ› lopotili.

Nadiktujte nám svá přání

JednoduÅ¡e proberte s naÅ¡imi pracovníky své pÅ™edstavy a následnÄ› Vám navrhneme to nejvhodnÄ›jší možné Å™eÅ¡ení. KromÄ› právÄ› výkopových prací pro Vás zajistíme i například bourání starých budov, pro něž již nemáte využití, vyklidíme VaÅ¡i nemovitost, zbavíme Vás starých a nefunkÄních kusů nábytku Äi dalšího vybavení domu, pro které byste těžko hledali odkladiÅ¡tÄ› a možná byste ani nemÄ›li možnost je sami odvézt. A co je podstatné? Nejen, že práce provedeme dle VaÅ¡ich přání, ale samozÅ™ejmostí je pro nás i úklid po naÅ¡em působení u Vás doma. Myslíte, že to může říci i Váš stávající Å™emeslník?