Trh práce je ve skvělé kondici

Na postavení našeho maličkého státu v rámci velkého společenství zvaného Evropská Unie existuje několik různorodých pohledů, které se v mnoha ohledech rozcházejí. Někdo EU miluje, jiný na ní nemá názor, a někomu může přijít jako diktátor, který říká, jak to bude dál. Každý máme na svůj názor právo, panuje u nás přeci demokracie!
Ať už je tedy vše smýšlení o této společnosti jakýkoliv, myslím si, že se všichni shodneme na tom, že co se týče trhu práce a zaměstnanosti, tak spolu se vstupem a setrváváním v této společnosti došlo ke zlepšení naší situace. Díky tomu, že jsme členem tohoto diskutabilního společenství, můžeme pobírat výhody, které přináší. Dá se tak tedy říci, že i díky vlivu a zejména existenci Unie jsem dnes zemí, kde neustále klesá míra nezaměstnanosti.
vývoj člověka
Možná to bude také tím, že neustále přibývá v naší republice občanů národnostních a etnických menšin, kteří kolikrát zastanou práci, o kterou by naši vlastenci neměli absolutně zájem. U našeho národa je problémem skutečnost, že čím více lidé peněz mají, tím více jich chtějí, a tak tedy nejsou ochotni v rámci dnešní doby pracovat za 90 Kč/h. A pokud do této situace přijde někdo, kdo není tímto typickým Čechem, tak mu vše hraje do karet.
Každopádně pokud se podíváme na nezaměstnanost celkově z pohledu Evropské unie, dojdeme k závěru, že Česko vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti. V závěsu za námi jsou kupříkladu Německo, Maďarsko či Malta. Na opačné straně břehu se však nachází státy jako Řecko, Portugalsko či Chorvatsko.
elektrikář s kabely
Společně s poklesem celkové nezaměstnanosti dochází také k poklesu nezaměstnanosti u mladých lidí, a to přesně do věku 25 let. Můžeme tedy vidět, že v dnešní době zájem o zaměstnání a vlastní uživení se stoupá, a zřejmě na to má jistý vliv také fakt, že potomci vylétávají ze svých rodin daleko dříve, než jak tomu bylo v minulosti.