Komunikace základním kamenem podnikání


Základní kámen – komunikace

Základem všeho je komunikace, a to platí především v podnikání, kde je na denním pořádku styk s lidmi. Někdo už je od přírody výřečný a nemá problémy navázat kontakt s kýmkoliv cizím a mluvit tzv. o všem. Pro ostatní, kteří takový dar nemají, jsou zde odborné semináře a kurzy na zlepšení komunikace, která je v podnikatelské sféře nepostradatelná.
podnikatel s kávou.jpg

Dozvíte se jak se vyhnout nedorozuměním, jaké je ideální chování k zaměstnancům, kteří jsou vašimi podřízenými, jak se chovat k zákazníkům, jak se poprat se svou vlastní nervozitou, jak působit přirozeně a jistě.

Kurzy a tréninky

Trénink je zaměřen na to, aby budoucí podnikatelé a manažeři uměli proplouvat ladně v mezilidských vztazích a zvládali dělat najednou více činností. Ten, kdo kurz komunikace absolvuje, zvýší díky němu svoje komunikační schopnosti, což se kladně odrazí v jeho profesní kariéře. Kurz trvá jen několik málo dnů a je zakončen testem.
lepítka na monitoru.jpg

Jak správně komunikovat

Důležité je sdělení, mělo by být jasné a srozumitelné a obsahovat podstatné informace. Nedoporučuje se používat dlouhá a složitá souvětí, a to jak v textu, tak v mluveném slově. Vyvarovat byste se měli používání většího množství cizích slova a nesrozumitelných slovních spojení. Věty by v průběhu hovoru nebo psaného textu měly mít logickou návaznost. V jakémkoliv styku, ať už ústním nebo písemném by v popředí měla být zdvořilost, nevhodné je používání jízlivých narážek, naopak je vítána upřímnost a bezprostřednost, to vše dokáže zbavit ostychu a předejít zbytečným stresovým situacím.

Hlavní zásady úspěšné podnikatelské komunikace

-jasně (účel)

-stručně, výstižně (kdy, kde, jak)

-konkrétně (vyhnout se velkému množství detailů)

-správně a korektně (v písemném styku bez gramatických a pravopisných chyb)

-souvisle a logicky

-úplně

-zdvořile (otevřený, upřímný, bez arogance)