Využijte bezpečnou skartaci, kterou nabízí ověřená firma

Nastavte spolupráci se spolehlivou společností Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/.
Jakmile využijete jejich služeb, budete se už navždy vracet, protože zaručují zcela bezpečné likvidování nepotřebného obsahu vašich šanonů. Navíc vám prázdné šanony i pytle, ve kterých jste záležitosti ke skartaci předali, vrátí. Pokud chcete být přímo u likvidace, zaručí vám vaši přítomnost. Ale to využijete možná jen jednou, protože se skutečně přesvědčíte, že se jedná o profesionály, kteří umí dodržet všechny přísné bezpečnostní předpisy a pravidla. Samozřejmostí je vystavení (v souladu s příslušnou normou) Protokol o ekologické likvidaci.

rozdrcený papír

skartace dokumentu – Praha zaručuje likvidování ve velkokapacitní skartovačce, která je zkontrolována a je jí vystaven Národním bezpečnostním úřadem dle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnosti způsobilosti „Certifikát skartovacího stroje o řezu 6 x 40–53 milimetrů“. A to přesně podle standardu NBU – míra pro „důvěrné“ utajení.
Ve finanční účtárně už nevědí, kam přeplněné šanony narovnat? Mzdová účetní s železnou pravidelností opakovaně plní šanony mzdovými uzávěrkami, rekapitulacemi, vytištěnými rozbory pracovní doby, mzdových nákladů, sestavami pro zdravotní pojišťovny, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení anebo po skončení roku evidenčními listy důchodového pojištění a mzdovými listy? Pak je nejvyšší čas všechny ne právě potřebné doklady přemístit označené skartovacím znakem do spisovny. Někteří zaměstnavatelé mají přímo zákonem nařízenou skartační povinnost a musejí vydat skartační řády, kterými se pak příslušní zaměstnanci jsou povinni řídit.

kompaktní CD disk

Po uplynutí skartu oslovte důvěryhodnou firmu, která vás zbaví starostí „Kam s tím“ … Bezpečně a ekologicky (šetrně k přírodě) provede likvidaci nejen dokladů, ale zpravidla i nepotřebných datových nosičů jako jsou CD disky, DVD anebo již téměř zapomenutých disket.