Jazyková škola Intkos

Zábavné a efektivní studium pomocí metody sugestopedie

Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků s důrazem na individuální potřeby každého studenta v příjemném prostředí s velkým množstvím pomůcek. V našich kurzech vytváříme atmosféru pro odbourání stresu z učení a účastníci jsou nenásilně vedeni k samostatnému myšlení v cizím jazyce. Výuka probíhá na základě metody přirozeného učení, sugestopedie. Za minimální dobu studia získáte znalost gramatiky i slovní zásobu. Cizí jazyk se tak lze naučit rychle a efektivně, nehledě na věk či předchozí znalosti.

Jazykové kurzy a výuka

Nabízíme týdenní i víkendová intenzivní soustředění. Výuka probíhá v malých skupinkách hravou a příjemnou metodou, díky které student odhodí stud a sám se aktivně zapojuje do smyšleného příběhu. Výsledkem superlearningu je schopnost mluvit cizí řečí již za sedm dní kurzu.

Zjistěte více o našich jazykových kurzech

Intenzivní kurzy jazyků

Týdenní sugestopedický kurz nahradí roční navštěvování klasického způsobu výuky. Účastník je pomocí hry, obrazových pomůcek, poslechových bloků a relaxačních technik veden k mnohem efektivnějšímu a rychlejšímu získání trvalých znalostí.

Proč s naší jazykovou školou

Proč s naší jazykovou školou Intkos

Speciální intenzivní týdenní a víkendové kurzy cizích jazyků. Za 1 týden se u nás naučíte tolik, co jinde za 1 rok klasickou metodou výuky. Metoda výuky, která je 3-5x rychlejší, daleko efektivnější a zábavnější způsob učení cizích jazyků. Sugestopedie je škola hrou. Přirozený způsob učení se.

Sugestopedie

Moderní způsob výuky, vysoce efektivní v rychlosti učení. Progresivní metoda pro všechny stupně pokročilosti. Zapojení kreativní paměti a všech smyslů do učení. Odstraňuje bloky a zábrany v komunikaci. Zábavná metoda, která respektuje všechny učební typy. Funguje v každém věku.

Učební typy

Vizuální typ

Vizuální typ

Student, který dobře reaguje na texty a pamatuje si informace prezentované psaným slovem, tabulkami, grafy, ilustracemi. Rád čte knížky a časopisy.

Kinestetický typ

Kinestetický typ

Student, který při učení a komunikaci rád chodí a různě zapojuje celé své tělo. Rád gestikuluje, hýbá rukama a vyjadřuje emoce. Má rád pohyb a sport.

Auditivní typ

Auditivní typ

Student, který si dobře pamatuje to, co slyší. Rád relaxuje poslechem hudby. Učí se nahlas. Pamatuje si vtipy, úryvky z filmů nebo reklam a rád je vypráví.

Pokročilosti

 • A0

  úplní začátečníci

 • A1

  věční začátečníci

 • A2

  mírně pokročilí

 • A3

  středně pokročilí

 • A4

  pokročilí

Nabídka našich kurzů pro 5 základních pokročilostí.
Se zařazením do kurzu Vám rádi pomůžeme.

 • Start – Úplní Začátečníci

  Úroveň 0 - (A0,N0,R0)

  Ideální a velmi efektivní kurz angličtiny určený naprostým začátečníkům, kteří se nikdy jazyk neučili a nemají tedy vůbec žádné, ani skryté znalosti jazyka. Dokonale vyhovuje potřebám těch, kteří s cizím jazykem právě začínají. Buduje postupně sebedůvěru v porozumění a v používání jazyka.

 • Začátečníci - Věční začátečníci

  Úroveň 1 - (A1,N1,R1)

  Kurzy pro absolventy kurzů Start A0 a „věčné“ začátečníky. Texty s příběhem, které pro dospělé začátečníky používáme, předpokládají, že se student již v minulosti s elementárními základy cizího jazyka setkal. Kurzy této pokročilosti rozvíjí základní slovní zásobu a gramatický aparát prostřednictvím zajímavých a aktuálních témat.

 • Mírně pokročilí

  Úroveň 2 - (A2,N2,R2)

  Kurzy pro studenty cizího jazyka, kteří již ovládají základy jazyka i gramatického systému a potřebují si zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Kurzy úrovně Mírně pokročilý se zaměřují zejména na skutečně funkční komunikaci v jazyce. Témata rozvíjejí a zdokonalují schopnost dorozumět se.

 • Středně pokročilí

  Úroveň 3 - (A3,N3,R3)

  Kurzy této pokročilosti jsou určeny středně pokročilým studentům, kteří se již v cizím jazyce domluví. Rozvíjí slovní zásobu ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy a především procvičují komunikativní schopnosti.

 • Pokročilí

  Úroveň 4 - (A4,N4,R4)

  Tento stupeň je určen pokročilým zájemcům o studium, kteří již rutinně ovládají základní gramatiku a konverzační témata. Rovnoměrně rozvíjí komunikativní dovednosti, psaní i znalost gramatického systému a jeho správné použití.

 • Značně pokročilí

  Úroveň 5 - (A5,N5,R5)

  Kurzy pro značně pokročilé uživatele cizího jazyka, rozšíří obzor o specializovaná témata všem, kteří již jazyk rutinně ovládají.

90 minutová lekce ZDARMA

Chcete si vyzkoušet naši metodu a zjistit jaký jste učební typ? Napište nám, o jaký jazyk máte zájem a přijďte!

Poslední příspěvky

SUGESTOPEDICKÉ INTENZIVNÍ KURZY „INTKOS“

VYUČUJEME JAZYKY: ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ A ČEŠTINU PRO CIZINCE Nabízíme  speciální  víkendové konverzační a týdenní pobytové kurzy jazyků, které pořádáme v Brně v relaxačních učebnách školy INTKOS nebo na

přečtěte si celý článek

Angličtina slovíčka …SLOVESA č.1

slovesa 1.část

ANGLIČTINA PRO SAMOUKY Slovesa jsou důležitou součástí každé věty. Jsou stavebním kamenem základů a proto se během cca 7 lekcí naučíme 70 a více sloves, které

přečtěte si celý článek

Media and Masmedia

Procvičování angličtiny

V tomto videu si procvičíme slovní zásobu z náročnějšího oboru, kterým jsou media a masmédia. Naučte se nová slovíčka a k lepšímu zapamatování vám pomohou

přečtěte si celý článek

1244 lajků
5 lektorů
28800 hodin

Kurz mi dal nové informace o tom, jak zábavné může být učení. Škola hrou mi velice vyhovuje. Za další úspěch považuji to, že jsem se zbavila strachu z mluvení cizím jazykem a také to, že když nyní poslouchám anglický text, nepřekládám jednotlivé věty do češtiny a snažím se hlavně porozumět celému kontextu a obsahu. Moc se mi líbily i relaxace v hladině Alfa. Výuka u Vás je zábavnější a efektivnější. Ani bych nevěřila, že si můžu tak odpočinout na týdenním jazykovém kurzu v Brně.

— MUDr. Alexandra Sobotková – lékařka, FN Třebíč

Chcete mluvit cizím jazykem? Chcete se učit zábavně, efektivně a s úsměvem? Snažili jste se učit a pořád výsledek není dle Vašich představ? S námi to dokážete!